Livonejis ordyna magistris

Materials nu Vikipedeja

Livonejis ordyna magistrisLivonejis ordyna viersinīks (1237 - 1563 g.), kuru vusycieškuok ībolsuoja iz vysa myuža i apstyprynuoja Teutonu ordyna lelmagistris.

Livonejis ordyna magistris rezidēja Reigā i Cāsūs. Juo vītinīks beja landmaršals, atsaceigs par Ordyna karadraudzi (XV gs. suokuos jimā karaveiru skaits dasnēdze 4000). Landmaršala rezideņceja beja Siguldā.

Livonejis ordynam pīdarēja 60% Livonejis zemu (palykušuo daļa beja Reigys arciveiskupa i veiskupa sovums), juos beja padaleitys mozuokūs apgabaļūs, kurus vaļdeja komturi, a komtureju piļs vaļdeja fogti. Da XVI gs. Livonejā beja 30-40 komtureju i fogteju, XVI gs. vydā – jau 120-150. Div reizis par godu Cāsūs komturim i fogtim vajadzēja atsaskaiteit kapitulai, kuramā īguoja Livonejis ordyna magistris i seši vysusvareigūs piļu komturi.

Livonejis ordyna magistri (hronologiskais saroksts)[pataiseit | labot pirmkodu]

Daguojumu īšonys laiksVuords, pavuorde (pasaukšona)Vuords, pavuorde (pasaukšona)
originalā – vuocīšu vol.
Darunys
1237 V – 1239 III 05Hermans fon BaļkeHermann von Balke –
1240 – 1241Andreass fon VeļfensAndreas von Welven –
1242 – 1245Ditrihs fon GroniņgensDietrich von Groningen –
1245 – 1246Heinrihs fon HeimburgsHeinrich von Heimburg –
1248 – 1253Andreass fon ŠtirlandsAndreas von Stirland –
1253 – 1256 VIIAna fon ZaņgerhauzensAnno von Sangerhausen –
1256 – 1260 VII 13Burhards fon HornhuzensBurchard von HornhusenLyma Dūrbis kuovē
1261 – 1263Verners'Werner –
1263 – 1266Konrads fon MaņdernsKonrad von Mandern –
1266 – 1270 II 16Oto fon LuterbergsOtto von LutterbergLyma pi kuovē pi Karūsys
1270 – 1273Vaļters fon NortekensWalter von Nortecken, taipoš Walter von Nordeck –
1274 – 1279 III 05Ernsts fon RasburgsErnst von RassburgLyma kuovē pi Aizkrauklis
1279 – 1281Konrads fon FeuhtvaņgensKonrad von FeuchtwangenNu 1291 beja Vuocīšu ordyna lelmagistris
1281 – 1287 III 26Vilekens fon EndorpsWilleken von EndorpLyma Grīzis kuovē
1288 – 1290Kuna fon HaciņgenšteinsKuno von Hazzingenstein
1290 – 1291HaltsHalt –
1295 – 1296 X 28Heinrihs fon DiņkelageHeinrich von Dinkelaghe –
1296 – 1298 VI 01BrunaBrunoLyma kuovē pi Treuderys upis
1298 – 1307Gotfrids fon RogeGotfried von Rogge –
1309 – 1322 VII 19Gerhards fon JorkeGerhard von Jorke, taipoš Gerhard von YorkAtsasaceja nu daguojumu
1324 VII 06 – 1328 V 25Reimars HaneReimar HaneAtsasaceja nu daguojumu
1328 – 1340 VI 24Eberhards fon MoņheimsEberhard von MonheimAtsasaceja nu daguojumu
1340 – 1345 XII 14Burhards fon DreilebensBurchard von DreilebenAtsasaceja nu daguojumu
1345 – 1359 IX 10Gosvins fon HerikeGoswin von Herike –
1360 II – 1364 VII 11Arnolds fon FitinghofsArnold von Vietinghof –
1364 IX 29 – 1385Viļhelms fon FrimersheimsWilhelm von Vrimersheim –
1385 – 1389 IIIRobins fon EļcsRobin von Eltz –
1389 – 1401 VIIVenemars fon BrugenejsWennemar von Bruggenei –
1401 X 21 – 1413 IIKonrads fon FitinghofsKonrad von Vietinghof –
1413 V 13 – 1415 VIIIDitrihs TorksDietrich Tork –
1415 IX – 1424 IV 03Zigfrids Laņders fon ŠpaņheimsSiegfried Lander von Spanheim –
1424 V – 1433 XEise fon RuteņbergsEisse von Rutenberg –
1433 – 1435 IX 01Fraņke KerskorfsFranke KerskorffLyma kuovē pi Sveņtis
1435 – 1437 XIIHeinrihs fon Bokenvorde, saukts ŠuņgeļsHeinrich von Bockenworde, genannt Schungel –
1438 – 1450 VII 29Heinrihs Fiņke fon OferbergsHeinrich Vinke von Overberg –
1450 IX – 1469 VIII 15Johans fon Meņgede, saukts Osthofs Johann von Mengede, genannt Osthof –
1470 III – 1471 IXJohans Volthuss fon HerzeJohann Wolthus von HerseMirs 1472 g. Ventspiļs cītumā
1472 I – 1483 XI 18Bernds fon der BorhsBernd von der BorchAtsasaceja nu daguojumu
1483 – 1494 V 26Johans Freitags fon LoringhofeJohann Freitag von Loringhofe –
1494 VII 07 – 1535 II 28Voļters fon PletenbergsWolter von Plettenberg –
1535 – 1549 II 05Hermans fon Brugenejs, saukts HazenkampsHermann von Bruggenei, genannt Hasenkamp –
1549 II – 1551 V 18Johans fon der RekeJohann von der Recke –
1551 VII – 1557 V 30Heinrihs fon GalensHeinrich von Galen –
1557 VI – 1559 IXViļhelms fon FirstenbergsWilhelm von FürstenbergLyma navaļā pi Vilaņdis
1559 IX – 1563 III 05Gothards KetlersGotthard KettlerMirs 1587 05 17 Jelgovā kai Kūrzemis i Zemgolys hercogs

Livonejis ordyna magistri (aļfabetiskais saroksts)[pataiseit | labot pirmkodu]

Vuords, pavuorde (pasaukšona)Vsauuords, pavuorde (pasaukšona)
originalā – vuocīšu vol.
Daguojumu īšonys laiksDarunys
fon Baļke HermansHermann von Balke1237 V – 1239 III 05 –
fon Bokenvorde Heinrihs, saukts ŠuņgeļsHeinrich von Bockenworde, genannt Schungel1435 – 1437 XII –
fon der Borhs BerndsBernd von der Borch1472 I – 1483 XI 18Atsasaceja nu daguojumu
fon Brugenejs Hermans, saukts HazenkampsHermann von Bruggenei, genannt Hasenkamp1535 – 1549 II 05 –
fon Brugenejs VenemarsWennemar von Bruggenei1389 – 1401 VII –
BrunaBruno1296 – 1298 VI 01Lyma kuovē pi Treuderys upis
fon Diņkelage HeinrihsHeinrich von Dinkelaghe1295 – 1296 X 28 –
fon Dreilebens BurhardsBurchard von Dreileben1340 – 1345 XII 14Atsasaceja nu daguojumu
fon Eļcs RobinsRobin von Eltz1385 – 1389 III –
fon Endorps VilekensWilleken von Endorp1281 – 1287 III 26Lyma Grīzis kuovē
fon Feuhtvaņgens KonradsKonrad von Feuchtwangen1279 – 1281Nu 1291 beja Vuocīšu ordyna lelmagistris
fon Fitinghofs ArnoldsArnold von Vietinghof1360 II – 1364 VII 11 –
fon Fitinghofs KonradsKonrad von Vietinghof1401 X 21 – 1413 II –
fon Firstenbergs ViļhelmsWilhelm von Fürstenberg1557 VI – 1559 IXLyma navaļā pi Vilaņdis
fon Frimersheims ViļhelmsWilhelm von Vrimersheim1364 IX 29 – 1385 –
fon Galens HeinrihsHeinrich von Galen1551 VII – 1557 V 30 –
fon Groniņgens DitrihsDietrich von Groningen1242 – 1245 –
fon Haciņgenšteins KunaKuno von Hazzingenstein1288 – 1290 –
HaltsHalt1290 – 1291 –
Hazenkamps –
            vr.: fon Brugenejs Venemars
 – – –
Hane ReimarsReimar Hane1324 VII 06 – 1328 V 25Atsasaceja nu daguojumu
fon Heimburgs HeinrihsHeinrich von Heimburg1245 – 1246 –
fon Herze Johans VolthussJohann Wolthus von Herse1470 III – 1471 IXMirs 1472 g. Ventspiļs cītumā
fon Herike GosvinsGoswin von Herike1345 – 1359 IX 10 –
fon Hornhuzens BurhardsBurchard von Hornhusen1256 – 1260 VII 13Lyma Dūrbis kuovē
fon Jorke GerhardsGerhard von Jorke, taipoš Gerhard von York1309 – 1322 VII 19Atsasaceja nu daguojumu
Kerskorfs FraņkeFranke Kerskorff1433 – 1435 IX 01Lyma kuovē pi Sveņtis
Ketlers GothardsGotthard Kettler1559 IX – 1563 III 05Mirs 1587 05 17 Jelgovā kai Kūrzemis i Zemgolys hercogs
fon Loringhofe Johans FreitagsJohann Freitag von Loringhofe1483 – 1494 V 26 –
fon Luterbergs OtoOtto von Lutterberg1266 – 1270 II 16Lyma pi kuovē pi Karūsys
fon Maņderns KonradsKonrad von Mandern1263 – 1266 –
fon Meņgede Johans, saukts Osthofs Johann von Mengede, genannt Osthof1450 IX – 1469 VIII 15 –
fon Moņheims EberhardsEberhard von Monheim1328 – 1340 VI 24Atsasaceja nu daguojumu
fon Nortekens VaļtersWalter von Nortecken, taipoš Walter von Nordeck1270 – 1273 –
fon Oferbergs Heinrihs FiņkeHeinrich Vinke von Overberg1438 – 1450 VII 29 –
Osthofs -
            vr.: fon Meņgede Johans
 – – –
fon Pletenbergs VoļtersWolter von Plettenberg1494 VII 07 – 1535 II 28 –
fon Rasburgs ErnstsErnst von Rassburg1274 – 1279 III 05Lyma kuovē pi Aizkrauklis
fon der Reke JohansJohann von der Recke1549 II – 1551 V 18 –
fon Roge GotfridsGotfried von Rogge1298 – 1307 –
fon Ruteņbergs EiseEisse von Rutenberg1424 V – 1433 X –
fon Špaņheims Zigfrids LaņdersSiegfried Lander von Spanheim1415 IX – 1424 IV 03 –
fon Štirlands AndreassAndreas von Stirland1248 – 1253 –
Šungeļs -
            vr.: fon Bokenvorde Heinrihs
 – – –
Torks DitrihsDietrich Tork1413 V 13 – 1415 VIII –
fon Veļfens AndreassAndreas von Welven1240 – 1241 –
Verners'Werner1261 – 1263 –
fon Zaņgerhauzens AnaAnno von Sangerhausen1253 – 1256 VII –

Verīs taipoš[pataiseit | labot pirmkodu]