Klaipiedas Universitets

Materials nu Vikipedeja
Klaipiedas Universitets

Klaipiedas Universitets aba KU - (lt. - Klaipėdos universitetas, žem. - Klaipiedas onėversitets) - Lītovys, Klaipiedas mīste. Īstateits 1991 g.